coffee House
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
อบต.คอนสวรรค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: แก้วละ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านกาแฟ ที่มีความรักช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 064-1638440
Facebook : -
Line ID : 064-1638440
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง