เครื่องแกง
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อนำวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและเกิดประโยชน์และการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0872874622
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 886 ครั้ง