จักรสานตะกร้า
300 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง
อบต.คลองหอยโข่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45,50,80 เซนติเมตร หรือตามที่สั่ง (ราคาตามขนาดที่สั่ง)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ในอดีตนายเนื่อม สุคนธรัตน์ ประกอบอาชีพจักรสาน เช่น เครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือน เครื่องมือประมงพื้นบ้าน โดยใช้วัสดุจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ หวาย กก คล้า คลุ้ม ต้นกะพ้อ ปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาใช้วัตถุดิบพลาสติดจากโรงงานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0810988915
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 138 ครั้ง