ผัก ผลไม้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง
เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0869741590
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : dboonak@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง