เห็ดนางฟ้าภูฐาน
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้
อบต.เริงราง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ได้งบประมาณสนับสนุนด้านเกษตร จึงปลูกเป็นอาชีพหลัก ขายตามหมู่บ้านและตลาดช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : reangrang_52@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง