ผักปลอดสารพิษ
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้
อบต.เริงราง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกกินและขายตามหมู่บ้านช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0932979164
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : reangrang_52@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 51 ครั้ง