ส้มเขียวหวานและกระเทียม
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
อบต.ห้วยโป่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ส้มเขียวหวานเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งมีคุณภาพและรสชาติที่ดีเป็นที่นิยมซื้อรับประทานกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระเทียมพันธ์ดี ราคาไม่คงที่ขึ้นอยู่กับ อุปสงค์และอุปทานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0835732775
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : nome61@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 63 ครั้ง