เครื่องสำอางค์สมุนไพร
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
อบต.ห้วยโป่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มีหลายขนาด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


น้ำมันงา ตะไคร้ภูเขา มะขามป้อม เป็นพืชและผลไม้ที่หาได้ง่ายในพื้นที่และมีประโยชน์มากมายทางผู้ประกอบการจึงมีความประสงค์ที่จะใช้น้ำมันงา ตะไคร้ภูเขา มะขามป้อม มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0819609355
Facebook : DuangpornMHS
Line ID : 0819609355
E-mail address : nome61@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 187 ครั้ง