ล่องแพบ้านปากพญา นครศรธรรมราช
1,001 บาทขึ้นไป

ประเภทผลิตภัณฑ์: แพพักแรม

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อบต.ท่าซัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บริการแพ ประมาณ 20-30 คนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0849927300
Facebook : ล่องแพปากพญา นครศรีธรรมราช
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 106 ครั้ง