ผ้าคลุมไหล่ ลายตะขอดอกอินทวา
2100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก
อบต.หนองสังข์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 60 X ยาว 300 ซม.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตภัณฑ์บ้านหนองสังข์ ครามใบ ยายเต๊อะ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่มอาชีพผ้าย้อมครามโบราณของชาวบ้านหนองสังข์ ลวดลายและสีสันสวยงามตามธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือเป็นลวดลายของชาวบ้านหนองสังข์ที่มีมาแต่โบราณสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีสารเคมีเจือปน ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 042061024
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : newmamy99@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 103 ครั้ง