สินค้าเกษตร
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดอุทัยธานี อำเภอลานสัก
อบต.ระบำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ในพื้นที่หมู่บ้านเขาเขียวส่วนใหญ่เป็นป่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เวลาปลูกผักหรือผลไม้ทำให้ได้พืชผลที่ดีโดยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 084-8868583
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง