ผักปลอดสารพิษ
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
อบต.เดื่อศรีคันไชย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


null



ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0847872815
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง