ขนม
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
อบต.เดื่อศรีคันไชย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ห่อ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


nullช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0801801680
Facebook : ประภัสสร สอนสิงห์ไชย
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 178 ครั้ง