กล้วยทอด
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม
เทศบาลตำบลพรรณานิคม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การนำวัตถุดิบตามชุมชน มาแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 166 ครั้ง