ผลไม้
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม
เทศบาลตำบลพรรณานิคม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


สุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง นั้น จุดเริ่มต้น ก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปในแต่ละวัน ซึ่งผลไม้นับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้ความนิยมในการบริโภคผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นด้วยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 083-1450103
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 50 ครั้ง