ต้นอ่อนทานตะวัน
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร
เทศบาลตำบลพรุพี

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้หลักจากยางพาราน้อยลง ทำให้ต้องมองหาอาชีพเสริมทำในครัวเรือน จึงได้ค้นหาของมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่ามีอาชีพเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เป็นอาชีพที่น่าสนใจและเห็นว่ายังไม่มีวางขายในท้องถิ่น จึงลงมือลองผิดลองถูกเพาะต้นอ่อนทานตะวันจนสามารถมีผลผลิตออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : ทต.พรุพี ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สฎ
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 50 ครั้ง