ผัก ผลไม้ปลอดภัย
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกุดรัง
อบต.กุดรัง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผัก ผลไม้ปลอดภัยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 143 ครั้ง