ถั่วคั่วทราย

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดปัตตานี อำเภอไม้แก่น
อบต.ไทรทอง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชาวบ้านสารวัน หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มีการปลูก โดยจัดซื้อเมล็ดพันธุ์มาจาก จ.นครราชสีมา และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้ปลูกภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี่ยวอ.ไม้แก่น มีพื้นที่ปลูกถั่วทั้ง 4 ตำบลของ อ.ไม้แก่น เป็นถั่วที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้มีการแปรรูปเป็นถั่วคั่วทรายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารวัน จนได้รับความนิยมทั้งใน จ.ปัตตานี และต่างจังหวัด แต่เดิมเกษตรกรได้ปลูกถั่วเพื่อการบริโภคเท่านั้น ทำให้วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากที่อื่นมาแปรรูป อ.ไม้แก่น โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้ามาส่งเสริมการปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น แก้ไขปัญหาความยากจน ในปีนี้มีเกษตรกรปลูกในพื้นที่รวมกว่า 80 ไร่ ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ จึงได้จัดงานประชารัฐร่วมใจเก็บเกี่ยวถั่วลิสงขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงจูงใจช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-2978530
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 179 ครั้ง