ผ้าขาวม้าทอมือ

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอนิคมน้ำอูน
อบต.หนองบัว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๒.๒๐ เมตร

Share: