สินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


nullช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 098114560
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 42 ครั้ง