เห็ดสามรส
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
อบต.บางกะพี้ดงพลับ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เห็นนางฟ้าภูฐานมีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงค์(family)เดียวกัน ชื่อ "เห็นนางฟ้า" เป็นชื่อที่ตั้งในเมืองไทยคนไทยบางคนเรียกว่าเห็ดแขก เนื่องจากผู้พบเห็นนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่กำลังผุในแถบ (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 036-700052
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 291 ครั้ง