เครื่อข่ายสินธ์ุแพรทอง
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลลำสินธุ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การเกิดบ้านต้นแบบเป็นการยึดวิถีพอเพียง บ้านที่อยู่แบบพอเพียง ไม่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ สามาชิกในบ้านมีความพออยู่พอกิน เมื่อเข้ารวมตัวกับเครือข่ายสินธ์ุแพรทองจึงก่อเกิดกิจกรรมในชุมชนที่ยั่งยืนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 221 ครั้ง