มะนาวไข่
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม
อบต.นาพรุ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ก.ก

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


มะนาวไข่ประชาชนตำบลนาพรุ มีการปลูกกันมานานหลายปี เพราะเป็นมะนาวที่มีกลิ่นหอม เปลือกบาง ให้ลูกดก ทำให้เป็นที่ต้องการตลาด แต่ในระยะหลังเกษตรกรประสบปัญหาโรคของมะนาว ทำให้มะนาวไข่ลดน้อยลง แต่ในปี ๒๕๕๘เกษตรกรได้เรียนรู้และหาวิธีการการปลูกทำให้มะนาวในพื้นที่ตำบลนาพรุกลับมาใหม่และมีคุณภาพดีกว่าเดิมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0898826597
Facebook : -
Line ID : 0898826597
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 52 ครั้ง