เครื่องแกงลำสินธ์ุ
120 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์
เทศบาลตำบลลำสินธุ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 0.5 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ความสมบูรณ์ของวัตถุดิบ ขมิ้น ตะไคร้ ในพื้นที่ เป็นต้นทุนที่ก่อเกิดการแปรรูปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 257 ครั้ง