กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 3
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อบต.บ้านปรก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share: