เห็ดนางฟ้าภูฐาน-เห็ดแครง
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดตรัง อำเภอสิเกา
อบต.กะลาเส

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจาก อาจารย์ คล่อง ปิยดิลก เป็นอาจารย์สอนวิชาการเกษตร และได้ไปศึกษาวิชาความรู้เกี่ยวกับการทำเห็ดนางฟ้า และได้นำความรู้มาสอนให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพด้านการเกษตร จากนั้นได้พัฒนาตนเองโดยได้ทดลองผลิตก้อนเห็ด เชื้อเห็ดที่บ้านของตนเองโดยมีบุตรชายเป็นสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้ผลิตก้อนเชื่้อเห็ดนางฟ้าขาย และเปิดดอกขายซึ่งมีทั้งก้อนเห็ดนางฟ้า ก้อนเห็ดแครง และเปิดดอกขายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0895911588
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 69 ครั้ง