ข้าวปลอดสารพิษ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
อบต.บางกะพี้ดงพลับ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ข้าวปลอดสารพิษ เป็นข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และวัชพิชซึ่งถือว่าเป็นข้าวฤดูแรกที่เริ่มไม่ใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต โดยเมื่อนำไปตรวจสอบยังพบปริมาณสารเคมีในผลผลิตข้าว เนื่องจากดยังมีปริมาณสารเคมี สะสมในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในดินและน้ำที่ใช้ปลูกข้าวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 62 ครั้ง