ไซเดอร์สมุนไพร(หมากเม่า,ลูกหว้า ,มะนาวโห่,กระชายดำ,มัลเบอรี่ฯลฯ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์
อบต.มะขามเฒ่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวดขนาด 365 CC

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากที่เริ่มต้นทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของตนเองประกอบกับสนใจในเรื่องของสมุนไพรต่างๆจึงคิดแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้ลงมือทำ ทดลองรับประทานแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆออกจำหน่ายตามงานต่างๆทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด รวมถึงจำหน่ายผุ้มาศึกษาดูงานจนสรา้งรายได้เป็นอย่างดีจนทำให้มีการส้รางงานสรา้งรายได้ให้กับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0931652644
Facebook : tf20092012
Line ID : jaruek2501
E-mail address : jaruek.yub@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง