โฮมสเตย์จันทร์แรม

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านทุ่งหลวงแห่งนี้มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผามานานนับศตวรรษแล้ว และหม้อกรันที่กล่าวถึงก็คือ เป็นหม้อน้ำสมัยโบราณ ที่เป็นแบบเฉพาะของบ้านทุ่งหลวงผลิตด้วยวิธรการผสมดินกับทรายในอัตราส่วนค่อนข้างสูงเพื่อช่วยคายน้ำ ดังนั้นทำให้น้ำในหม้อกรันบ้านทุ่งหลวงมีความเย็นกว่าหม้อดินทั่วไป แรกเริ่มเดิมทีเป็นการคิดทำของใช้ในชีวิตประจำวันไว้ในครัวเรือน เช่น หม้อ เตา กระทะ โอ่งน้ำ ในหมู่บ้านนี้จะทำทุกครัวเรือน ช่วงว่างจากการทำนา ใช้วัสดุดินเหนียว ทราย ในท้องถิ่นนำมาตีปั้น เป็นรูปทรงต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นำไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อื่นกับหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น ข้าวสาร ผลไม้ จากนั้นเกิดการวิวัฒนาการ เกิดความต้องการเพิ่มขึ้น มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคเช่นในปัจจุบันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 233 ครั้ง