ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนชุมชนบ้านเชือก
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนชุมชนบ้านเชือก ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากสมาชิกของกลุ่มส่วนหนึ่งที่มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาชีพที่สามารถทำได้ และงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับมาจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 150,000 บาท ซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมอาชีพ จำนวน 75 คน อาชีพที่กลุ่มฯได้รับการฝึกอบรมจะเป็นการผลิตสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำอบ น้ำหอม - น้ำปรุง น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยาหม่อง พิมเสนน้ำ น้ำมันไพร สบู่มะขาม น้ำมันไพร ฯลฯ การฝึกอบรมจะฝึกอบรม 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 29 ? 30 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 ? 2 มีนาคม 2551 กลุ่มได้มีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนแรกๆสมาชิกจะซื้อไปใช้ และประชาสัมพันธ์ จนมีคนซื้อเพิ่มขึ้น ทำให้กลุ่มมีรายได้ต่อเนื่อง มีการผลิตสินค้าต่อเนื่อง ต่อมาได้มาจดทะเบียนเป็นสินค้า Otop ของอำเภอบางบาลเมื่อปี 2552 และมีโอกาสไปวางจำหน่ายในสถานที่ต่างๆที่ราชการจัดขึ้น ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น มียอดสั่งซื้อจากเครือข่ายต่างอำเภอและต่างจังหวัด สร้างรายได้ให้กลุ่มฯเดือนละไม่ต่ำกว่า 8,000 -10,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก75 คน เป็น 125 คน นอกจากนี้ในด้านการบริหารงานของกลุ่มมีศักยภาพมี ผู้นำที่ดี มีกรรมการบริหารที่ดี ทำให้กลุ่มฯได้รับงบประมาณต่อยอดในการสร้างน้ำดื่มชุมชน จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 32 จำนวน 100,000 บาท ให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำดื่มที่สะอาด ทันสมัยในระบบการผลิตแบบ RO ตามมาตรฐานการผลิต จำหน่ายในราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายให้ประชาชน ที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ดีของกรรมการกลุ่มฯ สามารถเพื่อผลิตผลของกลุ่มมากขึ้น และในอนาคตกลุ่มฯก็จะมีกิจกรรมและสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0892380552
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 489 ครั้ง