ขนมปั้นขลิบ
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง
อบต.ควนธานี

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


?ขนมปั้นขลิบปัทมา? เกิดจากการที่ คุณเยาวเรช จำปา ได้เคยไปเข้ากลุ่มทำขนมปั้นขลิบกับกลุ่มแม่บ้านแล้วเกิดความสนใจที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองเพราะเล็งเห็นว่าสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ ประกอบกับได้ไปเข้ารับการอบรมเรื่องการแปรรูปอาหารทะเลที่ทางจังหวัดตรังได้จัดขึ้น จึงได้คิดที่จะนำปลาซึ่งเป็นอาหารทะเลที่หาง่ายในจังหวัดตรังมาแปรรูปเป็นไส้ขนมปั้นขลิบ โดยปลาที่จะใช้เป็นปลาสากซึ่งเป็นปลาที่หาง่ายและมีตลอดปี มีเนื้อเยอะ เนื้อแน่น เมื่อนำมาทำเป็นไส้ขนมจะทำให้ได้ปริมาณเนื้อปลาเยอะ และไม่มีกลิ่นคาว ปัจจุบันขนมปั้นขลิบปัทมา สามารถทำเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ขนมได้รับความนิยมจากผู้ที่เคยได้รับประทาน เพราะมีรสชาติอร่อย แป้งกรอบกำลังพอดี ไส้เยอะมีความหอม หวานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089-9720379
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 171 ครั้ง