เสื้อผ้าพื้นเมือง
450 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดลำปาง อำเภอเสริมงาม
อบต.เสริมกลาง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจาก หลังฤดูการเก็บเกี่ยวการทำนา แม่บ้านตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ว่างงาน ไม่มีงานทำ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นและได้ฝึกอาชีพเย็บผ้าโดยใช้งบประมาณของศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็งจนถึงปัจจุบันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 081-0341220
Facebook : ร้านเปิงใจ๋เมืองเสริม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 66 ครั้ง