ถุงนวดมือ
45 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง
เทศบาลตำบลสันผักหวาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


รเกิดขึ้นจาการรวมกลุ่มผู้ที่มีแนวคิดในการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินเผาในพื้นที่ เพื่อมาประยุกต์ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ดินเผาในชุมชนให้มีมูลค่าและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0882535181
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 30 ครั้ง