ทองม้วน ขนมไทย
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง-ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการคิดทำขนมเพื่อสร้างอาชีพ และมีการทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0814420066
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 150 ครั้ง