ผลิตผลเกษตรแปรรูป
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ห่อ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากในพื้นที่มีผลผลิตกล้วย มันเทศ ที่หาได้ง่าย มีขายตลอดทั้งปี ผู้ผลิตจึงใช้ผลผลิตนี้มาแปรรูปเพื่อให้เกิดรายได้ มีสูตรเป็นของตนเอง มีการใส่สมุนไพรช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0625074796
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 222 ครั้ง