ลูกประคบสมุนไพรจากดินเผา
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง
เทศบาลตำบลสันผักหวาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 350x350 ซม.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกิดจากการที่มีแนวความคิดว่าเนื่องจากในปัจจุบันในพื้นที่บ้านป่าตาลหมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนส่วนหนึ่งมีอาชีพปั่นตุ๊กตาจากดินเผาเพื่อจัดจำหน่ายอยู่แล้ว แต่เนื่องจากทางกลุ่มได้เกิดแนวความคิดในการการนำภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำผลิตภัณฑ์ในพื้นที่(ดินเผา)มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินเผาในพื้นที่มาประยุกต์รวมกับสมุนไพร่พื้นบ้าน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนให้มีมูลค่าและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการตลาดมากยิ่งขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0832853522
Facebook : -
Line ID : 0832853522
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 541 ครั้ง