โฮมสเตย์
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดเลย อำเภอภูเรือ
อบต.ปลาบ่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากการที่การทำท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าการคืนผืนป่า เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้มีผู้สนใจที่มาเที่ยวชม เกิดการมีที่พักโฮมสเตย์ ที่เป็นของชุมชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0878662648
Facebook : ขมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่า(ภูบักใด)
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 79 ครั้ง