ผ้าทอมือ
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง
อบต.สบเปิง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มาตรฐาน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผ้าทอมือ เป็นผ้าที่ทำจากผ้าฝ้าย โดยไม่ใช้เครื่องจักร และย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยกลุ่มของแม่บ้านปางม่วงที่มีการรวมกลุ่มกันลงมือทำเป็นสินค้า OTOPเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 062-3388962
Facebook : ชนิดาภา เสาไพสร
Line ID : 0857076391
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 32 ครั้ง