บูดูข้าวยำ
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารจานเดียวประเภทข้าว

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอเทพา
อบต.วังใหญ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ขนาด 200 ml.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จุดเริ่มต้น จากการทำบูดูข้าวยำ เลี้ยงตามงานวัดและงานบุญต่าง ๆ สืบสานจากบรรพบุรุษโดยใช้สูตรคุณยาย ได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตรุ่นต่อรุ่นด้วยการเรียนรู้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ผลิตได้ทุกฤดูกาล การเก็บรักษาได้นานไม่เนาเสียง่าย มีกลิ่นหอม ทำให้เป็นที่นิยม บริโภคในภาคใต้เป็นส่วนมาก เป็นอาหารลักตอนเช้าชั่วโมงเร่งด่วน ของคนภาคใต้ แต่ละท้องถิ่นจะทำไม่เหมือนกัน ต่อมา จึงได้มีการร่วมกลุ่มสมาชิกในการทำผลิตบูดูข้าวยำ และได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพผลิตกะปิ ในนามกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพระพุทธ เพื่อได้นำวัตถุดิบมาผลิตในรูปอาหารสำเร็จรูป ให้เป็นอาชีพที่มั่นคง อยู่คู่ชุมชน เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีชื่อเสียงตลอดไป จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ผลิตบูดูข้าวยำสำเร็จรูปโดยมีคณะกรรมการกลุ่มทะหน้าที่บริหารงานการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การบริหารเงินทุนของกลุ่ม และการนำความรู้สมัยใหม่ตลอดจนการจัดการเรื่องตลาดและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การนำกลุ่มเข้าสู่ระบบรองรับการสนับสนุนจากทางราชการที่ให้การส่งเสริมทุกหน่วยงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม สินค้าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-9504708
Facebook : Supa Kaewjaeng
Line ID : -
E-mail address : Su4708@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 381 ครั้ง