ขนมเจาะหู
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิ
อบต.เขาพระ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ทางกลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ต้องการอนุรักษ์ขนมพื้นเมืองในท้องถิ่นให้คงอยู่ เนื่องจากปัจจุบันไม่ค่อยมีใครทำ จึงมีความคิดทำขนมเจาะหูขึ้นจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 074-585849
Facebook : ัying pornsawan
Line ID : 086-9624899
E-mail address : pornsawan4899@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 26 ครั้ง