ผลไม้ตามฤดูกาล

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
อบต.ซับสมบูรณ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการคัดสรร ผลผลิตที่เป็นการดำเนินการ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรที่เป็นระบบ ได้คุณภาพของผลผลิตที่ดีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0888708623
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง