ขนมไข่กรอบ
4 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร
เทศบาลเมืองสิงหนคร

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 4 ชิ้น/ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ขนมไข่กรอบมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศมเลเซีย ซึ่งไม่ทราบถึงว่าเกิดขึ้นเมื่อไร่ แต่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อๆกันมาสู่ลูกหลานจนถึงปัจุบันนี้ โดยส่วนใหญ่มักจะทำเป็นของฝากช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0836550392
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 144 ครั้ง