ยาหนม(กาละแม)
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร
เทศบาลเมืองสิงหนคร

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ถุง/0.5 กก.และ 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


?ยาหนม? เป็นขนมชนิดหนึ่งที่นิยมทำในจังหวัดภาคใต้ตามงานใหญ่ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค งานเดือนสิบ ฯลฯ กล่าวกันนว่า งานใดเลี้ยง ยาหนม ถือว่าเป็นงานใหญ่มาก เพราะการกวนยาหนมต้องใช้คนจำนวนมาก ยาหนม จึงมีศักดิ์ศรีสูงกว่าขนมประเภทอื่นๆ และดูคล้ายกับ กะละแม แถวภาคอื่น ส่วนเหตุผลที่เรียกว่า ยาหนม ผู้รู้ในสมัยก่อนให้เหตุผลว่า ยาหนม น่ามาจากชื่อเต็มว่า พระยาหนม หรือ พญาขนม ซึ่งหมายถึงยอดแห่งขนม หรือเจ้าแห่งขนมทั้งหลาย แต่ชาวใต้นิยมเรียกสั้นๆ จึงตัดคำว่า พระ ออก เหลือแต่ ยา ส่วนตัดคำว่า ขะ ก็เหลือแต่ หนม เมื่อผสมกันจึงเกิดคำใหม่ว่า ยาหนมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0913270143
Facebook : พันทิพา มุสิกโร
Line ID : 0839059131
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 940 ครั้ง