ลูกตาลเชื่อม
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร
เทศบาลเมืองสิงหนคร

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ถุง/0.5 กก.และ 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จาวตาล ได้มาจาก ส่วนที่อยู่ในเมล็ดตาลแก่สุกแล้ว นำไปวางสุม พอรากออกก็จะมีจาวตาลอยู่ด้านใน จาวตาลนี้ถ้าเราไม่ผ่าออกมากินดิบๆหรือเชื่อม เมื่อเมล็ดแก่ ออกราก มีต้นขึ้น จาวตาลเป็นอาหารของต้นอ่อน ของตาลนั่นเอง เช่นเดียวกับจาวมะพร้าวที่เป็นอาหารของต้นอ่อนมะพร้าวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0650606442
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 225 ครั้ง