ต้นอ่อนทานตะวัน
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน
อบต.คลองเขื่อน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาดบรรจุ 2ขีด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


หลังจากว่างจากการทำนาก็เลยทำอาชีพเสริมปลูกมะนาว ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง เข้าร่วมโครงการผักปลอดสารพิษกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ( ผักเบอร์ 8 )ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง