พืชผักสวนครัว
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภออากาศอำนวย
เทศบาลตำบลโพนแพง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 มัด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลโดยไม่ใช้สารเคมีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0885001715
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 37 ครั้ง