สินค้าเกษตร

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอพังโคน
เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ดำเนินตามปรัชญาของรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 083-3563296
Facebook : นิภารัตน์ มัดสาทอง
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง