ผักปลอดสารพิษ นำ้ยาอเนกประสงค์ สบู่สมุนไพร

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
เทศบาลตำบลน้ำน้อย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


nullช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 098-4570906
Facebook : สวนผักบ้านโคกหาร
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 188 ครั้ง