เฟอร์นเจอร์ไม้

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ
อบต.ตันหยงมัส

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผ่านการฝึกการทำเฟอร์นิเจอร์ และนำความรู้มาพัฒนา ออกแบบสินค้า เพื่อจำหน่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0986782696
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 145 ครั้ง