ปลาย่างไอโอดีนรมควัน
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม
เทศบาลตำบลนาใน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ประชาชนบ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาในได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทำปลาตากแห้ง เมื่อปี พ.ศ.2557 เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้านในชุมชนได้มีความรู้ในการถนอมอาหาร เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการทำปลาตากแห้ง ส่งเสริมสร้างอาชีพและมีรายได้ให้กับครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0935218119
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 125 ครั้ง